نرم افزار صرافی

نرم افزار صرافی


نرم افزار صرافی سیوا عملیات خرید و فروش ارز و صدور حواله های ارزی را با امکانات متنوع و وسیع انجام می دهد. برای کلیه فعالیت های روزانه در صرافی سیوا بصورت اتوماتیک سند حسابداری مطابق با استانداردهای مالی صادر می گردد و در گزارشهای متنوع آن میتوان وضعیت حساب مشتریان ، درآمدها ، هزینه ها و دیگر اطلاعات مرتبط را استخراج نمود.

این نرم افزار امکان یکپارچه سازی با نرم افزار های حسابداری، خزانه داری و مدیریت ارتباط با مشتریان را دار می باشد و با این قابلیت می توان تمامی فعالیت های یک مجموعه اعم از فعالیتهای تخصصی مرتبط با صرافی و امور جاری مجموعه را مدیریت، ثبت و نگهداری نمود

امکان تعریف انواع ارزها
امکان تعریف سبد های ارزی
امکان تعریف و تشکیل پرونده برای خریداران و فروشندگان و صرافی ها
تعریف انواع صندوق
تعریف انواع بانک
امکان ثبت و نگهداری مبادلات چندین ارز مختلف در یک صندوق یا بانک بدون نیاز به ایجاد صندوق های تفکیکی برای هر ارز
خرید ارز ( بصورت نقد، چک، واریز به حساب، ...)
فروش ارز (بصورت نقد، چک، واریز به حساب، ...)
ثبت حواله ارزی خرید با امکان تعیین نوع ارز اصلی و نوع ارز حواله( بصورت مختلط و سه سطحی )
ثبت حواله ارزی فروش با امکان تعیین نوع ارز اصلی و نوع ارز حواله( بصورت مختلط و سه سطحی )
صدور سند حسابداری برای کلیه فعالیت ها بصورت اتوماتیک
امکان محاسبه هزینه کارمزد بصورت درصد یا مبلغ و صدور سند درآمد برای این کارمزد ها
امکان محاسبه هزینه کارمزد تبدیل نرخ ارز بصورت درصد یا مبلغ و صدور سند درآمد برای این کارمزدها
امکان مشاهده مانده حساب طرف های حساب در هنگام انجام عملیات خرید و فروش و حواله به تفکیک نوع ارز و امکان مشاهده ریز گردش حساب هر ارز با کلیک برروی مانده ارز
امکان استخراج درآمد های ناشی از مبالغ کارمزد و مبالغ ناشی از تبدیل نرخ ارز به تفکیک
امکان ثبت هزینه های جاری مجموعه
امکان تبدیل خودکار ارز ها به یکدیگر توسط نرم افزار
دریافت و پرداخت بصورت نقد، چک، واریز به حساب و ...
امکان صدور سند حسابداری بصورت دستی
گزارش ها

گزارش گردش حساب در سطح کل، معین و تفصیلی به تفکیک حساب، به تفکیک ارز، به تفکیک طرف حسابها و به تفکیک سبد ارزی
گزارش تراز کل, معین و تفصیلی بصورت چهار ستونه و شش ستونه با امکان تفکیک بدهکاران و بستانکاران بصورت چند بعدی
گزارش سود و زیان به تفکیک ارز
گزارش تراز ارزی
گزارش درآمد ها به تفکیک نوع درآمد ( درآمد  کارمزد _ درآمد تبدیل نرخ ارز، درآمدهای متفرقه
گزارش هزینه ها
ارائه کلیه گزارش های استاندارد حسابداری از فعالیت های ثبت شده در نرم افزار