انبارگردانی

انبارگردانی

موجودی اجناس در نرم‌افزار سیوا برای بخش‌های فروش و انبارداری نقش مهمی دارد و اطمینان از صحت موجودی اعلام‌شده توسط نرم‌افزار سیوا بسیار اهمیت دارد زیرا بخش‌های مختلف سازمان با اتکا به این موجودی اقدام به فروش و مبادله کالا می‌نماید.
به‌منظور کسب اطمینان از صحت موجودی اجناس در سیوا لازم است در دوره‌های مشخص این موجودی را با موجودی واقعی انبار مقایسه و در صورت مغایرت احتمالی نسبت به رفع آن اقدام گردد. این عملیات تحت عنوان انبارگردانی به‌صورت کامل در سیوا قابل انجام است. در نرم‌افزار انبارگردانی سیوا برای هر دوره از انبارگردانی پرونده‌ای تشکیل می‌شود و سپس تیم انبارگردانی شمارش اجناس موجود در انبار، مقادیر شمارش‌شده را در پرونده انبارگردانی ثبت می‌نماید. نرم‌افزار با مقایسه موجودی خود و میزان شمارش ثبت‌شده توسط کاربر مغایرت احتمالی را استخراج می‌نماید که در قالب یک گزارش در دسترس خواهد بود پس از استخراج مغایرت می‌توان توسط نرم‌افزار نسبت به صدور اتوماتیک اصلاحیه و رفع مغایرت بین موجودی واقعی انبار و موجودی نرم‌افزار اقدام نمود. نتیجه عملی این اقدامات مطابقت کامل وضعیت موجودی اجناس در نرم‌افزار با وضعیت موجودی واقعی در انبار خواهد بود.
امکانات نرم‌افزار انبارگردانی سیوا به شرح زیر می‌باشد:

  • عدم محدودیت در نوبت‌های انبارگردانی در سال و امکان اجرای انبارگردانی‌های نامحدود
  • امکان شمارش انبار و ثبت آن در سیستم در دو نوبت (شمارش دومرحله‌ای) به‌صورت دستی و یا توسط بارکد
  • امکان مشاهدۀ صورت مغایرت انبار در حین انبارگردانی
  • استخراج گزارش مغایرت انبارگردانی
  • امکان صدور اتوماتیک اصلاحیه انبار برای رفع مغایرت‌های احتمالی