آژانس‌ها و دفاتر گردشگری

آژانس‌ها و دفاتر گردشگری

در راهکار اختصاصی نرم‌افزار سیوا برای آژانس‌ها و دفاتر گردشگری، بخش مدیریت ارتباط با مشتریان به‌صورت کامل بومی‌سازی شده و تمامی نیازهای این گروه در زمینه بازاریابی و مدیریت مشتریان تحت پوشش قرارگرفته است. با توجه به ارتباط تنگاتنگ دفاتر گردشگری با مخاطبین خود لازم است ابزارهای متنوعی برای جذب، حفظ و تداوم ارتباط با ایشان در دسترس باشد تا از این طریق به ارتقاء رضایتمندی مشتریان و درنتیجه آن افزایش بهره‌وری و سودآوری سازمان کمک نمود. به امکانات منحصربه‌فرد مدیریت ارتباط با مشتریان در حوزه دفاتر گردشگری توجه فرمایید:

 • ثبت و نگهداری اطلاعات مسافرین شامل اطلاعات شناسنامه‌ای، اطلاعات همراهان، خصوصیات روحی و اخلاقی و علائق سفر با امکان ایجاد و تنظیم دیگر مشخصه‌های مسافران متناسب با نیاز هر آژانس
 • مدیریت جامع کارشناسان فروش به‌منظور تفکیک فعالیت هر کارشناس و اختصاص مسافران به کارشناسان فروش و نظارت بر پیشرفت فعالیت کارشناسان فروش و همچنین جلوگیری از تداخل فعالیت آن‌ها
 • مدیریت تماس‌های تلفنی کارشناسان فروش برای سهولت در پیگیری تلفنی و جذب مسافرین
 • ثبت و نگهداری اطلاعات تور لیدر شامل زبان‌های مسلط، مکان‌های سفر رفته، مشخصات کارت تور لیدری، خصوصیات رفتاری و میزان رضایت مسافران از تور لیدر
 • ثبت و نگهداری اطلاعات آژانس‌های همکار
 • ثبت و نگهداری اطلاعات شرکت‌های کارگزار
 • امکان ایجاد ارتباط با نرم‌افزارهای فروش و حسابداری موجود در آژانس به‌منظور استخراج گزارش‌های متنوع مالی و بازرگانی

بخش‌های مختلف نرم‌افزار ارتباط با مشتری شامل:

 • مشاهده سوابق سفرهای هر مسافر
 • مشاهده سوابق خرید بلیط هر مسافر
 • ارائه سوابق مسافرین هر تور به تور لیدر
 • مشاهده وضعیت و سوابق حسابداری هر مسافر
 • مدیریت کلیه فعالیت‌های انجام‌شده با مسافرین، تورلیدرها، آژانس‌های همکار، کارگزاران و غیره مشتمل بر مدیریت تماس‌های تلفنی، شناسایی تماس‌ها، ثبت اطلاعات تماس، درج توضیحات در پرونده تماس، ضبط مکالمات،ارجاع تماس‌ها به دیگر همکاران، شماره‌گیری اتوماتیک، استخراج تماس‌های پاسخ داده نشده و پشتیبانی از سیستم‌های VOIP
 • مدیریت نامه‌های صادره، وارده و داخلی با امکان چاپ اتوماتیک در محیط word و ایجاد دبیرخانه‌های متنوع با قابلیت ارجاع به همکاران

 • ارسال و دریافت نمابر به‌صورت اتوماتیک و حذف ارسال و دریافت نمابر به‌صورت کاغذی با قابلیت ارجاع به همکاران
 • مدیریت ارسال و دریافت پیام کوتاه به‌صورت گروهی و انفرادی
 • مدیریت فعالیت‌ها و وظایف درون و برون سازمان با قابلیت ارجاع به همکاران
 • مدیریت جلسات کاری داخل و خارج سازمان
 • مدیریت دریافت و ارسال پست الکترونیک
 • امکان ارسال پیام کوتاه و پست الکترونیک جهت اطلاع‌رسانی تورهای جدید به مسافرین بر اساس سوابق سفر و علایق آن‌ها
 • داشبورد پیشرفته برای آگاهی از وضعیت بخشهای فروش و بازاریابی و کنترل فعالیت‌های انجام‌شده با امکان طراحی داشبورد دلخواه
 • کارتابل گسترده برای آگاهی از آخرین وضعیت فعالیت‌های هر کاربر