رویه‌های پشتیبانی

رویه‌های پشتیبانی

خدمات پشتیبانی و نگهداری سیوا به دو روش زیر انجام می‌پذیرد:

  • عقد قرارداد پشتیبانی: در این روش خدمات پشتیبانی و نگهداری سیوا در قالب قرارداد پشتیبانی انجام می‌پذیرد و شامل خدمات زیر می‌گردد:

ـ  ارائه نصب نسخ جدید نرم‌افزار (در صورت وجود) که پس از آماده شدن توسط شرکت به مشتریان ارائه می‌گردد. لازم به ذکر است نسخ جدید نرم‌افزار شامل بهبود (release)ها است و تغییرات ساختاری در رویه‌های نرم‌افزار و تکنولوژی‌های مورداستفاده و ارائه سایر نرم‌افزارها و مادول‌های تکمیلی مشمول آن نمی‌باشد.
ـ  پاسخگویی 24 ساعته و 7 روز هفته به کلیه مشکلات اعلام‌شده توسط نماینده مشتری که قبلاً آموزش‌های نرم‌افزار را طی نموده است.
ـ  رفع اشکالات اورژانسی در اسرع وقت به‌منظور حفظ سلامت و سرویس‌دهی نرم‌افزار
ـ  رفع اشکالات منطقی برنامه که مربوط به خطاهای برنامه‌نویسی می‌باشد.
   نکته: خطای برنامه‌نویسی خطایی است که بر روی یک کامپیوتر سالم و عاری از هرگونه ویروس و تداخل با سایر نرم‌افزارها و یا مشکلات سخت‌افزاری نمایان باشد.
ـ  رفع اشکالات کاربری نرم‌افزار که توسط کارکنان خریدار به‌ وجود می‌آید.
ـ  کنترل دوره‌ای رویه‌های ذخیره‌سازی اطلاعات به‌منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد مکانیزه ذخیره‌سازی اتوماتیک اطلاعات
ـ  پاسخگویی به سؤالات آموزشی کاربران (در حد رفع اشکال)

  • ارائه خدمات پشتیبانی موردی: در این روش خدمات پشتیبانی و نگهداری به مشتریان مطابق با درخواست موردی ایشان ارائه می‌گردد و شرکت هزینه‌های مربوط به هر مورد را متناسب با زمان صرف شده برای رفع اشکال بر اساس تعرفه‌های کارشناس ساعت شرکت محاسبه و دریافت می‌نماید. بدیهی است خدمات پشتیبانی و نگهداری موردی ازنظر زمان‌بندی و سرعت اجرا دارای اولویت پایین‌تری نسبت به خدمات پشتیبانی قراردادی هستند و زمان پاسخگویی و رفع اشکال توسط تیم فنی تعیین می‌گردد. خدمات قابل‌ارائه در این روش عبارتند از:

ـ  پاسخگویی در ساعات اداری شرکت به مشکلات اجرائی کارکنان خریدار
ـ  رفع اشکالات کاربری نرم‌افزار که توسط کارکنان خریدار به وجود می‌آید بر اساس زمان‌بندی بخش فنی شرکت