مشخصات فنی سیوا

مشخصات فنی سیوا

 

مشخصات فنی نرم‌افزار سیوا:

  • بستر نرم‌افزاری :   Microsoft .NET 2017
  • زبان برنامه‌نویسی : C# , VB.NET
  • بانک اطلاعاتی : Microsoft SQL Server 2014  
  • پیاده‌سازی با معماری چند لایه‌ای (Multi-Layer)

 

مشخصات بسترهای سخت‌افزاری سیوا:

  • حداقل نیازمندی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری رایانه‌های کاربران:

          CPU: pentium4
          RAM: 4GB
          H.D.D: 20GB
          CD ROM-Mouse-KEYBOARD
          OS: Windows 7 or upper

  • حداقل نیازمندی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سرور:

          CPU: Intel core i5
          RAM: 8GB
          HDD: 1 TB
          CD ROM
          OS: Windows Server 2003 or upper

  • حداقل نیازمندی سخت‌افزاری سرور ابری تا 10 کاربر:

           CPU: Intel core i7
           RAM: 16GB
          HDD: 450 GB SSD
          CD ROM

  • حداقل نیازمندی سخت‌افزاری سرور ابری تا 30  کاربر:

          CPU: Intel core i7
          RAM: 32GB
          HDD: 1 TB SSD
          CD ROM

  • حداقل نیازمندی سخت‌افزاری سرور ابری تا 60 کاربر:

          CPU: Xeon x5680 or higher
          RAM: 64GB
          HDD: 2 TB SSD
          CD ROM