نرم‌افزار خرید

نرم‌افزار خرید

نرم‌افزار خرید حاوی بخش‌های متنوع جهت مدیریت، کنترل، ثبت و نگهداری عملیات خرید می‌باشد. صدور صورتحساب خرید، صدور برگشت خرید، مدیریت فروشندگان، صدور اسناد مالی مرتبط با عملیات خرید و تأمین موجودی انبار در اثر ثبت صورتحساب خرید از بخش‌های مهم این نرم‌افزار می‌باشد. این نرم‌افزار در تعامل یکپارچه با نرم‌افزارهای انبارداری، حسابداری، تولید، مدیریت پروژه و مدیریت ارتباط با مشتریان می‌باشد.
نرم‌افزار خرید در کلیه راهکارهای سیوا اعم از فروشگاهی، کاربردی، شرکتی و غیره وجود داشته و نقش مهمی در تکمیل چرخه سیستم نرم‌افزاری هر سازمان دارد. امکانات نرم‌افزار خرید عبارتند‌ از:

 • صدور صورتحساب خرید با امکان بررسی وضعیت فروشندگان در مرحله صدور صورتحساب خرید و صدور اتوماتیک رسید انبار پس از تأیید آن
 • صدور صورتحساب خرید بر اساس سفارش خریدهای تأیید شده که در این حالت می‌توان از بین سفارش خریدهای تأیید شده اقدام به صدور صورتحساب خرید نمود و بدین ترتیب علاوه بر اینکه همواره لیستی از سفارش‌های خرید نشده را در اختیار خواهیم داشت، قادر خواهیم بود وضعیت خرید مربوط به هر سفارش را ردیابی و پیگیری نماییم.
 • امکان ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌های انجام‌شده در مراحل خرید به تفکیک صورتحساب خرید و یا به‌صورت کلی
 •  امکان ثبت شرایط پرداخت وجوه صورتحساب خرید
 • ثبت برگشت خرید
 • ثبت تعهدات پرداخت در صدور صورتحساب خرید
 • ثبت و ویرایش اطلاعات فروشندگان
 • امکان ثبت قیمت تمام شده اجناس در هنگام صدور صورتحساب خرید به دور روش دائمی و ادواری
 • امکان ثبت کد پروژه در کلیه فرم‌های نرم‌افزار خرید

ارتباط با سایر نرم افزار ها:

 • ارتباط با نرم‌افزار انبار به‌منظور فراخوانی لیست اجناس تعریف شده در انبار، پیگیری و تطابق ورودی‌های انبار (رسید انبار) با صورتحساب‌های خرید و صدور اتوماتیک رسید انبار مربوط به خریدهای انجام شده
 • ارتباط با نرم‌افزار حسابداری به‌منظور ثبت اسناد حسابداری مربوط به عملیات خرید شامل اسناد صورتحساب خرید، برگشت از خرید، دریافت‌ها و پرداخت‌ها
 • ارتباط با نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتریان جهت دسترسی به پرونده و سوابق فروشندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات

گزارش‌های خرید

گزارش شرح خرید

گزارش گردش خرید

گزارش خلاصه خرید

گزارش خرید به تفکیک فروشنده

گزارش خرید به تفکیک اجناس

گزارش خلاصه وضعیت ریالی خرید

گزارش خلاصه وضعیت ریالی خرید به تفکیک فروشنده

گزارش پیگیری خرید

گزارش خرید فصلی

گزارش اطلاعات خرید

مشخصات فروشندگان

گزارش‌های برگشت خرید

گزارش شرح برگشت خرید

گزارش گردش برگشت خرید

گزارش خلاصه برگشت خرید

گزارش برگشت خرید به تفکیک فروشنده

گزارش برگشت خرید به تفکیک اجناس

داشبوردها

داشبورد ریالی خرید

داشبورد حجم خرید

داشبورد خرید به تفکیک فروشنده

داشبورد خرید به تفکیک طبقه‌بندی اجناس

امکانات

ارسال خریدها به فایل معاملات فصلی

دریافت صورتحساب‌های خرید از فایل اکسل

امضاء الکترونیکی در صورتحساب خرید

آرشیو الکترونیک اسناد و مدارک