نصب و راه‌اندازی

نصب و راه‌اندازی

تمامی عملیات نصب، راه‌اندازی و تحویل سیوا از راه دور و توسط کارشناسان شرکت انجام می‌گردد.

مشتریان سیوا با خرید نرم‌افزار و تحویل قفل و فایل‌های نصبی کافی است که دسترسی به سرور یا کامپیوتر اصلی خود را از راه دور و از طریق اینترنت به کارشناسان شرکت بدهند. با تأمین دسترسی، مراحل نصب و راه‌اندازی از راه دور انجام‌شده و نیاز به حضور فیزیکی کارشناسان در محل مشتری نمی‌باشد.