نرم افزار ویژه شرکت‌های پزشکی و دارویی

نرم افزار ویژه شرکت‌های پزشکی و دارویی

نرم افزار ویژه شرکت‌های پزشکی و دارویی : شرکت‌هایی که در حیطه کالا و تجهیزات پزشکی و دارویی فعالیت می‌نمایند علاوه‌بر انجام عملیات متداول دیگر شرکت‌ها در زمینه خرید، فروش، انبارداری، حسابداری و ... لازم است مکانیزم ردیابی و کنترل دقیقی برای هر کالا داشته و از طریق آن بتوانند به هر کالا کد شناسایی منحصربه فرد (سریال شناسایی) اختصاص دهند و در هنگام ثبت عملیات خرید و فروش و ورود و خروج کالا قابلیت ردیابی تک‌تک کالاها با مشخصات اختصاصی آن‌ها شامل کدهای IRC و GTIN را داشته و امکان کنترل تاریخ انقضاء هر کالا را نیز در اختیار داشته باشند. مادول کاربردی مدیریت سریال کالا پوشش منحصربفردی را در تمامی فرم‌های موجود در بخش‌های خرید، فروش و انبار اعمال می‌نماید که توسط آن هر کالا از بدو ورود به مجموعه تا زمان خروج از سازمان حاوی یک شناسنامه اختصاصی گردیده و از این طریق ردیابی کالاها را بادقت بسیار زیاد میسر می‌نماید.
باتوجه به یکپارچگی این مادول با دیگر بخش‌های بازرگانی، حسابداری و انبار، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که فرایند سریال و ردیابی کالا در آنها حائز اهمیت است می‌توانند از این یکپارچگی در فرایندها و رویه‌های سازمانی خود بهره بسیار ببرند.