دانلود ابزارها

دانلود ابزارها

شرح حجم لینک

بانک اطلاعاتی SQL Server 2019

2.09   GB

لینک دریافت

بانک اطلاعاتی SQL Server 2012

4.05   GB

لینک دریافت

.NET Framework 4.7.2

80    MB

لینک دریافت

ابزارهای جانبی نصب سیوا

11.8   MB

لینک دریافت

نرم افزار AnyDesk

2.9     MB

لینک دریافت

برنامه فشرده سازی WRAR

1.2     MB

لینک دریافت