اهداف و سیاست‌ها

اهداف و سیاست‌ها

اعتقاد اين شركت درزمینه ارائه سیستم‌های نرم‌افزاری بر اين است كه پشتيباني و نگهداري مستمر از هر نرم‌افزار مهم‌تر از پیاده‌سازی آن می‌باشد زيرا تا قبل از پیاده‌سازی نرم‌افزار، شركت بهره‌بردار وابستگي خاصي به تكنولوژي اطلاعات ندارد ولي پس از پياده شدن و كاربردي شدن هر نرم‌افزار كليه فعالیت‌های شركت منوط به صحت عملكرد آن خواهد بود و روند تأمین، ثبت و دريافت اطلاعات موجود در سیوا شاهرگ حياتي شركت خواهد شد.

بر اساس اين تفكر شركت فن‌آوران اطلاعات سوشيانس بخش ویژه‌ای را جهت پشتيباني و نگهداري نرم‌افزارهای ارائه‌شده به مشتريان تخصيص داده است كه در آن اهداف زير دنبال می‌گردند:

  • نگهداري از نرم‌افزار به‌نحوی‌که هرگونه ازکارافتادگی و وقفه در اجراي نرم‌افزار در اسرع وقت برطرف گردد.
  • بررسي نيازهاي جديد مشتريان و ارائه خدمات نرم‌افزاری جهت تكميل سیستم‌ها و حفظ پويائي آن
  • ارائه خدمات آموزشي و مشاوره‌ای جهت ارتقاء كيفيت بهره‌برداری از نرم‌افزار