راهبری و استقرار نرم‌افزار

راهبری و استقرار نرم‌افزار

با ارائه خدمات راه‌اندازی، راهبری و استقرار نرم‌افزار سیوا کلیه مراحل مربوط به پیاده‌سازی و استقرار نرم‌افزار بر اساس نیازهای شرکت توسط کارشناسان ارشد شرکت سوشیانس انجام‌شده و کاربران می‌توانند به‌صورت مستقیم و بدون درگیری در عملیات راه‌اندازی، از نرم‌افزار بهره‌برداری نمایند. به‌عبارت‌دیگر ارائه این خدمات نرم‌افزار را آماده بهره‌برداری نهایی نموده و از عدم هماهنگی بخش‌های مختلف شرکت شامل بخش‌های خرید، فروش، انبار و حسابداری جلوگیری به عمل‌آورده و یکپارچگی عملیات تضمین می‌گردد. در ادامه خلاصه‌ای از عملیات ارائه‌شده در این مرحله آورده شده است:

  • تحلیل نیازها و انجام تنظیمات کاربری نرم‌افزار مطابق با ساختار شرکت جهت بهره‌برداری مطلوب
  • تدوین کدینگ حسابداری استاندارد جهت به‌کارگیری در بخش‌های مختلف نرم‌افزار به‌نحوی‌که این کدینگ بتواند پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مدیران بر اساس استانداردهای مالی و حسابداری باشد. بدین ترتیب سیوا بدون نیاز به دخالت کاربران به‌صورت اتوماتیک بر اساس کدینگ تدوین‌شده عمل خواهد نمود و کلیه عملیات حسابداری را مطابق با استاندارد انجام می‌دهد.
  • ارائه راهکار به‌منظور استفاده از کدینگ حسابداری در تنظیمات سیوا بدون دخالت کاربران جهت منطبق نمودن نیازهای مدیریتی با مراحل اجرایی نرم‌افزار و جلوگیری از اعمال عملیات سلیقه‌ای توسط کاربران
  • ارائه طبقه‌بندی و کدینگ کالا بر اساس ساختار محصولات و خدمات شرکت
  • ارائه رویه‌های اجرایی و گردش عملیات موردنیاز در نرم‌افزار به تفکیک نوع و چیدمان کاربران
  • انجام تنظیمات پایه‌ای و اولیه سیوا مطابق با نیاز شرکت
  • آماده‌سازی و ثبت داده‌های اصلی موردنیاز سیوا  برای تضمین صحت عملکرد نرم‌افزار مطابق با شرایط و ویژگی‌های شرکت