آموزش مشتریان جدید

آموزش مشتریان جدید

 تعداد ساعت آموزش متناسب با حجم و تعداد نرم‌افزارهای خریداری شده متغیر می‌باشد. کلیه مشتریانی که اقدام به خرید نرم‌افزار سیوا می‌نمایند متناسب با حجم و تعداد نرم‌افزارهای خریداری‌شده مشمول دریافت خدمات آموزشی شرکت با شرایط زیر می‌گردند:

  • آموزش به‌صورت حضوری در محل بهره‌بردار و یا غیرحضوری از طریق تلفن و ارتباط اینترنتی ارائه می‌گردد.
  • تعداد شرکت‌کنندگان در جلسات آموزش بدون محدودیت می‌باشد.
  • آموزش‌ها به‌صورت کاملاً رایگان بوده و بابت آن وجهی دریافت نمی‌گردد.