امکانات گزارش‌گیری سیوا

امکانات گزارش‌گیری سیوا

امکانات گزارش‌گیری سیوا : به‌منظور سهولت در دسترسی به اطلاعات و استخراج گزارش‌های متنوع موردنیاز کاربران در بخش گزارش‌گیری امکانات ویژه‌ای در اختیار کاربر قرار داده‌شده است که با کمک آن‌ها هر کاربر می‌تواند بسته به نوع اطلاعات و ویژگی‌های آن خروجی موردنظر خود را تنظیم و تهیه کند. وجود موتور گزارش‌گیری بسیار قوی در سیوا به کاربر این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به طراحان نرم‌افزار و بدون نیاز به داشتن اطلاعات تخصصی اقدام به تهیه گزارش‌های موردنیاز خود نماید.
امکانات گزارش‌گیری سیوا به شرح زیر می‌باشد:

امکانات گزارش‌گیری سیوا

  • قابلیت اعمال شروط بر روی کلیه ستون‌های گزارش به‌صورت جدولی (در این حالت می‌توان شروط را در جدول مربوطه تعیین نمود و شروط جدید را به شروط قبل اضافه کرد) و یا به‌صورت ساده (در این حالت انواع شروط موردنیاز توسط مدیر سیستم تعیین و کاربران می‌توانند از شروط موجود استفاده کنند.)
  • قابلیت نمایش شروط در بالای گزارش
  • قابلیت تعیین ترتیب نمایش اطلاعات برحسب یک یا چند ستون گزارش. در این ویژگی کاربر می‌تواند ترتیب نمایش اطلاعات را بر اساس ستون‌های گزارش تعیین نماید. تعیین اولویت ترتیب نمایش نیز در اختیار کاربر می‌باشد.
  • قابلیت ایجاد گزارش‌های انتخابی توسط کاربر. در این قابلیت کاربر می‌تواند ستون‌های موردنیاز گزارش را انتخاب و گزارش مربوطه را استخراج نماید. در این حالت می‌توان اولویت نمایش ستون‌ها را نیز تعیین نمود.
  • قابلیت گروه‌بندی کردن اطلاعات بر روی یک یا چند فیلد و تعیین اطلاعات موردنیاز برای نمایش در سرفصل هر گروه و بدنه گروه

امکانات گزارش‌گیری سیوا

  • قابلیت تعیین خواص ظاهری ستون‌های گزارش مانند عرض ستون، نمایش جمع ستون در پایان گزارش، درج کاما برای جدا کردن اعداد و نوع چیدمان محتوا و جدول دار نمودن اطلاعات
  • قابلیت تعیین خواص ظاهری گزارش شامل نوع، سایز و ضخامت قلم  به تفکیک سرفصل، بدنه و بخش انتهائی گزارش و همچنین تعیین سایز و جهت کاغذ
  • قابلیت اصلاح و تغییر در گزارش‌های موجود در محیط طراحی گزارش
  • قابلیت ثبت و نگهداری تنظیمات هر گزارش برای هر کاربر به‌صورت مجزا
  • امكان انتقال خروجي گزارش‌ها به بيش از 28 نوع فرمت فايل مختلف مانند PDF، TXT،  Excel، Power Point، XML، HTML و انواع فرمت‌های تصويري مانند BMP ، GIF، JPEG، PNG، TIFF و PCX