نرم‌ افزارسفارشات خرید سیوا

نرم‌ افزارسفارشات خرید سیوا

نرم‌افزار سفارشات خرید سیوا به‌منظور کنترل و راهبری کلیه عملیات مربوط به صدور و پیگیری سفارش کالا به فروشندگان و تأمین‌کنندگان جهت تأمین موجودی انبار ارائه گردیده است. ثبت و صدور سفارش خرید در هر سازمان بر اساس نوع و رویه‌های سازمانی از مبادی مختلفی به شرح زیر به‌عنوان مرجع ثبت سفارش قابل انجام است:

 • صدور سفارش خرید به‌منظور تأمین موجودی
 • صدور سفارش خرید بر اساس فروش‌های انجام‌شده به مشتریان و تأمین موجودی جهت تحویل به مشتری
 • صدور سفارش خرید بر اساس پیش‌فاکتورهای صادرشده و تأمین موجودی جهت تحویل به مشتری
 • صدور سفارش خرید بر اساس سفارش‌های اخذشده از مشتریان در بخش فروش

در هریک از شرایط فوق شما قادر خواهید بود همواره لیستی از اقلام مرجع که تاکنون برای آن سفارش صادر نشده است را در اختیار داشته باشید و به‌صورت چندمرحله‌ای و نامحدود اقدام به ثبت سفارش نمایید.
در ادامه به‌مرور امکانات گسترده این نرم‌افزار خواهیم پرداخت.

 

نرم‌ افزارسفارشات خرید سیوا

 • ثبت سفارش خرید (Order) با قابلیت ثبت مستقیم سفارش یا ثبت سفارش بر اساس درخواست‌های مشتریان، بر اساس پیش‌فاکتورها و یا بر اساس صورتحساب‌های فروش با امکان کنترل سفارش‌ها و درخواست‌ها
 • ثبت سفارش خرید بر اساس صورتحساب فروش: در این حالت می‌توان از بین صورت‌حساب‌های فروش صادرشده اقدام به ثبت سفارش خرید نمود و بدین ترتیب علاوه بر اینکه همواره لیستی از فروش‌های خرید نشده را در اختیار خواهیم داشت، قادر خواهیم بود وضعیت سفارش و خرید مربوط به هر فروش را ردیابی و پیگیری نماییم.
 • ثبت سفارش خرید بر اساس پیش‌فاکتور: در این حالت می‌توان از بین پیش فاکتور صادرشده اقدام به ثبت سفارش خرید نمود و بدین ترتیب علاوه بر اینکه همواره لیستی از پیش‌فاکتورهای خرید نشده را در اختیار خواهیم داشت، قادر خواهیم بود وضعیت سفارش و خرید مربوط به هر پیش‌فاکتور را ردیابی و پیگیری نماییم.
 • ثبت سفارش خرید بر اساس درخواست مشتری: در این حالت می‌توان از بین درخواست‌های مشتری صادرشده اقدام به ثبت سفارش خرید نمود و بدین ترتیب علاوه بر اینکه همواره لیستی از درخواست‌های مشتری خرید نشده را در اختیار خواهیم داشت، قادر خواهیم بود وضعیت سفارش و خرید مربوط به هر درخواست مشتری را ردیابی و پیگیری نماییم.

نرم‌ افزارسفارشات خرید سیوا

 • تائید سفارش خریدها (Order Confirmation) و ثبت کد تائید سفارش خرید
 • پیگیری و ردیابی سفارش‌های خرید در کلیه مراحل ثبت سفارش، تائید سفارش، صدور صورتحساب خرید و ثبت رسید انبار
 • ثبت تعهدات پرداخت در هنگام صدور سفارش خرید
 • امکان تعیین کد پروژه برای سفارش‌های ثبت‌شده جهت ردیابی و تفکیک سفارش‌ها به تفکیک پروژه

نرم‌ افزارسفارشات خرید سیوا

ارتباط با سایر نرم‌افزارها:

 • ارتباط با نرم‌افزار فروش به‌منظور دریافت اطلاعات صورتحساب‌های فروش جهت صدور سفارش خرید مربوط به آن‌ها
 • ارتباط با نرم‌افزار فروش به‌منظور دریافت اطلاعات پیش‌فاکتورها جهت صدور سفارش خرید مربوط به آن‌ها
 • ارتباط با نرم‌افزار سفارش فروش به‌منظور دریافت اطلاعات درخواست‌های مشتریان جهت صدور سفارش خرید مربوط به آن‌ها
 • ارتباط با نرم‌افزار خرید جهت انتقال سفارش‌های خریداری‌شده به بخش خرید و صدور صورتحساب خرید از طریق فراخوانی لیست سفارش‌های خرید نشده
 • ارتباط با نرم‌افزار انبارداری جهت انتقال سفارش‌های دریافت شده به بخش رسید و صدور رسید انبار از طریق فراخوانی لیست سفارش‌های رسید نشده
 • ارتباط با نرم‌افزار برنامه‌ریزی تولید جهت صدور سفارش خرید جهت تأمین کسری موجودی مواد اولیه
 • ارتباط با نرم‌افزار انبار به‌منظور دریافت اطلاعات اجناس جهت صدور سفارش