نرم‌افزار برنامه‌ریزی تولید

نرم‌افزار برنامه‌ریزی تولید و بهای تمام‌شده

نرم‌افزار برنامه‌ریزی تولید به همراه نرم‌افزار بهای تمام‌شده آخرین حلقه تکمیلی از نرم‌افزارهای سیوا هستند که توسط آن‌ها فعالیت‌های تولیدی از جنبه‌های مالی و بازرگانی تحلیل و تحت کنترل قرار خواهند گرفت، جداول و گزارش‌های این نرم‌افزار حاصل تجزیه، تحلیل و تلخیص داده‌ها در نرم‌افزار خرید ، نرم افزار فروش ، نرم‌افزار انبار ، نرم‌افزار حسابداری و نرم‌افزار حقوق و دستمزد می‌باشد.
در شرکت‌های تولیدی برای تولید هر محصول بایستی بتوان تحلیل دقیقی از مواد اولیه موردنیاز بر اساس موجودی فعلی و میزان کسری مواد اولیه داشت تا فرایند تولید از ابتدا تا انتها به‌صورت منظم و بدون وقفه و با حداکثر راندمان اجرا گردد.
در بخش برنامه‌ریزی تولید فرمول ساخت محصولات ازنظر میزان مواد مصرفی هر محصول در جداول (Bill of material) BOM ثبت می‌گردد جداول BOM  داده‌های پایه برای تحلیل‌های برنامه‌ریزی تولید و محاسبه قیمت تمام‌شده هستند و با به‌کارگیری این جداول به همراه حجم تولید، قیمت خرید مواد اولیه، هزینه‌های انجام‌شده و دیگر داده‌های مرتبط می‌توان خروجی‌های دقیقی شامل قیمت تمام‌شده هر محصول و میزان مواد اولیه موردنیاز را در اختیار داشت.
این بخش از نرم‌افزار سیوا شامل دو قسمت برنامه‌ریزی تولید و قیمت تمام‌شده می‌باشد که امکانات و قابلیت‌های آن به شرح زیر می‌باشد:

نرم‌افزار برنامه‌ریزی تولید

  • ثبت و نگهداری اطلاعات فرمول تولید برای هر محصول شامل میزان مواد اولیه موردنیاز برای تولید یک واحد از هر محصول
  • امکان ترکیب مواد اولیه از چندین انبار در جدول BOM جهت تولید محصول
  • قابلیت تعیین فرمول‌های متعدد تولید برای یک محصول
  • دریافت میزان تولید مدنظر برای کلیه محصولات برای یک تاریخ خاص و تحلیل و برنامه‌ریزی تولید هر محصول شامل امکانات زیر:

ـ  امکان تعیین میزان محصول موردنیاز برای هرروز
ـ  امکان انتقال پیش‌فاکتورهای صادرشده به جدول برنامه‌ریزی تولید به‌عنوان مبنای تعداد موردنیاز تولید
ـ  امکان انتقال صورتحساب‌های فروش صادرشده به جدول برنامه‌ریزی تولید به‌عنوان مبنای تعداد موردنیاز تولید
ـ  محاسبه و استخراج جدول تحلیل محصول برای هرروز شامل تعداد موردنیاز، تعداد موجود در انبار و تعداد کسری
ـ  محاسبه و استخراج جدول تحلیل مواد اولیه برای هرروز بر اساس فرمول ساخت هر محصول شامل تعداد موردنیاز، تعداد موجود در انبار و تعداد کسری
ـ  صدور اتوماتیک درخواست خرید برای میزان کسری مواد اولیه در هر جدول برنامه‌ریزی تولید
ـ  صدور اتوماتیک حواله محصول برای تعداد محصول موجود در هر فرم برنامه‌ریزی تولید
ـ  صدور اتوماتیک حواله مواد اولیه برای تعداد مواد اولیه موجود در هر فرم برنامه‌ریزی تولید
ـ  امکان مشاهده جدول برنامه‌ریزی تولید به تفکیک محصول برای کلیه روزها

نرم‌افزار برنامه‌ریزی تولید

  • تشکیل کارت قیمت تمام‌شده برای هر محصول با امکانات زیر:

ـ  محاسبه اتوماتیک قیمت واحد مواد اولیه محصول بر اساس میانگین خریدهای انجام‌شده و درج در کارت قیمت تمام‌شده
ـ  محاسبه اتوماتیک هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولید با برقراری ارتباط با نرم افزار حسابداری و سرشکن نمودن سرفصل هزینه‌های تولید به نسبت میزان تولید انجام‌شده
ـ  امکان ثبت هزینه‌های متفرقه برای هر محصول
ـ  امکان محاسبه‌های فوق به‌صورت تکی و یا برای کلیه محصولات
ـ  استخراج کارت قیمت تمام‌شده محصول شامل ارائه اطلاعات فیزیکی و ریالی کلیه مؤلفه‌های مؤثر در قیمت تمام‌شده
ـ  استخراج گزارش جامع قیمت تمام‌شده کالای تولیدشده

برنامه ریزی تولید

تعریف فرمول ساخت محصولات

صدور سفارش خرید بر اساس برنامه‎‌ریزی تولید

برنامه‌‎ریزی تولیدی برای سفارش مشتریان

به‌روزرسانی اتوماتیک مواد اولیه در فاکتور

به‌روزرسانی اتوماتیک مواد اولیه در رسید محصول

ثبت و محاسبه برنامه‌ریزی تولید روزانه
 

قیمت تمام شده

محاسبه هزینه مواد بر اساس خریدهای انجام شده

سرشکن و محاسبه هزینه‌های مستقیم تولید

سرشکن و محاسبه هزینه‌های غیر‌مستقیم تولید

استخراج گزارش سود و زیان

استخراج کارت محاسبه قیمت تمام‌شده

حسابداری

ارائه سرفصل‌های حسابداری تولیدی

قیمت‌گذاری انبار

صدور اتوماتیک سند قیمت تمام‌شده

حسابداری صنعتی

خزانه‌داری

حقوق و دستمزد تولیدی

مدیریت تحویل کالا

مدیریت سریال کالا

ارائه اتوماتیک معاملات فصلی

محاسبه اتوماتیک ارزش‌افزوده

امکانات و تسهیلات

ارائه داشبوردهای مدیریتی

ارائه گزارش‌های تحلیل فروش

ارائه گزارش‌های برنامه‌‎ریزی تولید

ارائه کلیه امکانات مالیاتی

گارانتی رایگان مادام‌العمر

ارائه رایگان آخرین ویرایش سیوا

نصب رایگان

آموزش رایگان