اخبار برگزیده

مدیریت تضامین

نرم افزارضمانت نامه

نرم‌افزار مدیریت تضامین وظیفه ثبت، نگهداری و کنترل هوشمند ضمانت‌های اخذشده از پیمانکاران، اشخاص و کارکنان و ضمانت‌های ارائه‌شده از طرف سازمان به کارفرمایان را بر عهده دارد. یکی از اصلی‌ترین نیازهای سازمان در ارتباط با ضمانت‌نامه‌های اخذشده یا ارائه‌شده امکان ثبت و کنترل داده‌ها و نظارت بر اعتبار زمانی هر ضمانت‌نامه می‌باشد که این مهم بدون وجود یک نرم‌افزار هوشمند بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود.
با به‌کارگیری نرم‌افزار مدیریت تضامین قادر خواهیم بود بانک اطلاعات جامعی از ضمانت‌نامه‌ها تشکیل داده و کلیه مراحل صدور، تمدید، تقلیل، آزادسازی، ضبط و ابطال هر ضمانت‌نامه را به‌صورت هوشمند تحت کنترل قرار دهیم.
بیشتر...