مدیریت سریال کالا

مدیریت سریال کالا

در نرم‌افزار سیوا برای آن دسته از سازمان‌ها که کالای خود را با اختصاص سریال یکتا شناسایی می‌نمایند امکانات و قابلیت‌های منحصربه‌فردی طراحی‌شده که توسط آن قادر خواهند بود کلیه مراحل خرید، فروش و انبارداری را مبتنی بر سریال کالا تحت کنترل داشته باشند به‌عنوان نمونه در شرکت‌هایی که درزمینه تجهیزات پزشکی و دارو فعالیت می‌نمایند برای هر کالا بایستی سریال مجزا در نظر گرفته شود تا از این طریق بتوان ردیابی و کنترل هر دارو را از ابتدای ورود به شرکت تا فروش و خروج آن از شرکت تحت نظر داشت. در این نرم‌افزار هر کالا دارای یک سریال منحصربه‌فرد خواهد بود. این سریال توسط تولیدکننده به هر واحد جنس تخصیص داده شده و بر روی بسته‌بندی آن درج شده و یا با ورود به سازمان توسط برنامه یک سریال به هر جنس تخصیص داده می‌شود و در ادامه تمامی عملیات انبارداری و ثبت فعالیت‌ها با استفاده از این سریال انجام خواهد شد و به‌عبارت‌دیگر هر جنس حاوی یک شناسنامه می‌باشد که شناسایی، ردیابی و تفکیک آن جنس از دیگر اجناس مشابه توسط سریال جنس انجام خواهد شد.
برخی از امکانات سیستم مدیریت سریال به شرح زیر می‌باشد:

نرم افزار سریال کالا

 • تولید سریال یکتا به‌صورت اتوماتیک توسط نرم‌افزار برای اجناس واردشده به انبار در هنگام صدور رسید انبار
 • ثبت سریال‌های خارج‌شده از انبار در فرم حواله انبار به‌صورت دستی یا به‌وسیله دستگاه‌های بارکد خوان
 • ثبت سریال‌های برگشت شده به انبار در فرم برگشت فروش به‌صورت دستی یا به‌وسیله دستگاه‌های بارکد خوان
 • ثبت کلیه مشخصات هر سریال شامل تاریخ انقضاء کد تولید، تاریخ تولید، کدرهگیری پستی، نام باربری، شماره بارنامه، GTIN ،IRC و غیره
 • امکان استخراج اتوماتیک تاریخ انقضاء هر جنس از داخل سریال و ثبت آن در پرونده جنس
 • نحوه دریافت سریال توسط دستگاه بارکد خوان به‌صورت هوشمند طراحی‌شده و نرم‌افزار قابلیت تفکیک بارکد جنس از بارکد سریال را به‌صورت اتوماتیک دارا می‌باشد. بدین ترتیب قابلیت تلفیق عملیات دریافت بارکد و دریافت سریال توسط دستگاه بارکد خوان در یک فرم وجود دارد. با این قابلیت می‌توان به سهولت یک جنس را توسط بارکد تشخیص داده و بلافاصله سریال آن جنس را نیز در کنار بارکد ثبت نمود.
 • چاپ لیبل برای سریال‌های تولیدشده
 • امکان تخصیص سریال به موجودی اول دوره اجناس در انبار
 • امکان تخصیص سریال به  اجناسی که دارای دو واحد مختلف هستند.

نرم افزار سریال کالا

 • کنترل مانده سریال ازنظر تعداد واحد اول و تعداد واحد دوم
 • امکان استخراج موجودی تعدادی و مقداری سریال‌ها
 • قابلیت خرد نمودن سریال برای اجناسی که دارای دو واحد کلی و جزئی هستند و بایستی که یک سریال کلی مانند سریال درج شده بر روی یک کارتن به چندین سریال برای درج بر روی اقلام موجود در کارتن تبدیل گردد.
 • امکان کنترل و تحویل اجناس صورتحساب فروش با استفاده از دستگاه بارکد خوان و استخراج اتوماتیک مغایرت‌های احتمالی به‌منظور حذف اشتباهات انسانی در تحویل کالا و صدور اتوماتیک حواله کاملاً مطابق با صورتحساب فروش بر اساس سریال درج‌شده بر روی بسته‌بندی جنس
 • امکان استخراج سریال‌های مصرف نشده و موجود
 • امکان استخراج کارتکس سریالی اجناس جهت بررسی وضعیت و اطلاعات ثبت‌شده برای هر سریال در فرم‌های رسید، حواله و برگشت از فروش
 • امکان استخراج تاریخچه ورود و خروج سریال به‌منظور ردیابی نقل و انتقالات هر سریال
 • امکان خارج نمودن اجناس از انبار به ترتیب تاریخ انقضا به‌منظور جلوگیری از رسوب کالای منقضی شده در انبار
 • امکان استخراج سریال‌های انقضا یافته