مالی و بازرگانی اداری

نسخه آموزشی سیوا

پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/siva360/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

نسخه آموزشی سیوا به منظور استفاده در مراکز آموزش نرم افزارهای حسابداری و بازرگانی طراحی گردیده است. این نسخه را میتوان در کارگاه های آموزشی نصب و دانشجویان به منظور آشنائی با استانداردهای نرم افزارهای مالی و در اختیار داشتن نمونه عملی نرم افزار با آن به کار عملی بپردازند. این نسخه کاملا رایگان بوده و میتوان به تعداد نامحدود بر روی کامپیوترهای موجود نصب نمود.