"> نرم افزار مدیریت بارکد / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

نرم افزار مدیریت بارکد

نرم افزار مدیریت بارکد با بکارگیری این قابلیت میتوان کلیه عملیات خرید ، فروش و انبارداری را با دستگاههای بارکدخوان انجام داده و برای اجناس اقدام به ایجاد شناسنامه بارکد نمود.

امکانات:

  • در نرم افزار انبار میتوان کلیه عملیات ثبت ورود و خروج اجناس را به کمک بارکد و توسط دستگاه های بارکد خوان انجام داد. این روش در مقایسه با روش دستی از سرعت و دقت بالاتری برخوردار میباشد. همچنین در سیوا قابلیت تلفیق عملیات دریافت بارکد و دریافت سریال توسط دستگاه بارکد خوان در یک فرم وجود دارد. با این قابلیت میتوان به سهولت یک جنس را توسط بارکد تشخیص داده و بلافاصله سریال آن جنس را نیز در کنار بارکد ثبت نمود.
  • امکان چاپ بارکد برای اجناس در هنگام صدور رسید. در این بارکد اطلاعات جامعی شامل کد جنس ، شماره سریال ، شماره و ردیف رسید ذخیره میگردد و با استفاده از آن میتوان کلیه اطلاعات جنس مورد نظر را از روی بارکد بازخوانی نمود.
  • امکان چاپ برچسب برای اجناس مورد نظر و به تعداد مورد نیاز. در این حالت میتوان در طراحی برچسب از تصویر جنس که در هنگام معرفی آن مشخص گردید استفاده نمود و در صورت نیاز اقدام به استخراج کاتالوگ مشخصات جنس به همراه تصویر آن نمود.
  • امکان چاپ برچسب برای اجناسی که دارای موجودی در انبار هستند.
  • امکان طراحی شش نوع برچسب با ابعاد و مشخصات مختلف.