مالی و بازرگانی اداری

مدیریت سریال اجناس

پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/siva360/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
تصویر: 

 

هدف:
با بکارگیری این قابلیت میتوان سریال اجناس را در مراحل مختلف ورود به انبار، خروج از انبار و برگشت از فروش ثبت نموده و فعالیت های انجام شده برروی هر جنس را با سریال آن رهگیری نمود.
امکانات:
•    در انبار میتوان در هنگام ثبت ورود و خروج اجناس نسبت به درج شماره سریال هر جنس بصورت دستی یا توسط دستگاه های بارکد خوان اقدام نمود. با این قابلیت میتوان نسبت به رهگیری اجناس توسط سریال جنس اقدام نموده و سیوا از ثبت تکراری رسید و حواله براساس سریال جنس جلوگیری به عمل خواهد آورد.
•    امکان استخراج اتوماتیک تاریخ انقضاء هر جنس از داخل سریال و ثبت آن در پرونده جنس اشاره نمود.
•    نحوه دریافت سریال توسط دستگاه بارکدخوان بصورت هوشمند طراحی شده و نرم افزار قابلیت تفکیک بارکد جنس از بارکد سریال را بصورت اتوماتیک دارا می باشد. بدین ترتیب قابلیت تلفیق عملیات دریافت بارکد و دریافت سریال توسط دستگاه بارکد خوان در یک فرم وجود دارد. با این قابلیت میتوان به سهولت یک جنس را توسط بارکد تشخیص داده و بلافاصله سریال آن جنس را نیز در کنار بارکد ثبت نمود.
•    امکان ثبت سریال اجناس در هنگام ثبت برگشت از فروش.
•    کلیه مراحل دریافت سریال جنس در انبار بصورت هوشمند تحت کنترل قراردارد و سیوا از ثبت سریال های اشتباه جلوگیری به عمل خواهد آورد.
•    امکان استخراج تاریخچه هر سریال و مشاهده سوابق ورود و خروج یک سریال در نرم افزار.
•    امکان چاپ سریال اجناس در فرم حواله انبار.