مالی و بازرگانی اداری

ضمانت نامه ها

پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/siva360/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

هدف:

بخش ضمانت نامه ها وظیفه تشکیل پرونده و نگهداری مشخصات و سوابق ضمانت نامه های اخذ شده از دیگران و ضمانت نامه های داده شده به دیگران را برعهده دارد.

امکانات:

  • ثبت شماره و تاریخ ضمانت نامه و تاریخ اعتبار آن.
  • تعیین نوع ضمانت نامه شامل ضمانت شرکت در مناقصه، ضمانت پیش پرداخت،ضمانت حسن انجام کار و ضمانت قرارداد کارکنان با قابلیت تعریف انواع ضمانت نامه جدید.
  • تعیین نوع پرداخت ضمانت نامه شامل ضمانت بانکی، چک، سفته و واریز نقدی با قابلیت تعریف انواع پرداخت جدید.
  • ثبت و نگهداری هزینه های مربوط به صدور و تمدید ضمانت نامه
  • نگهداری مشخصات بانک تضمین کننده
  • امکان مرور و مشاهده ضمانت نامه ها با قابلیت فیلترگزاری وسیع
  • امکان استخراج گزارش ضمانت نامه ها با امکان تعیین ستون های گزارش