"> نرم افزار حسابداری چند ارزی / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

زیر سیستم ارزی

تصویر: 
نرم افزار حسابداری ارزی

مشخصات و امکانات نرم افزار حسابداری ارزی سیوا

نرم افزار حسابداری چند ارزی وظیفه ثبت ، نگهداری و کنترل مبادلات پولی با ارزهای مختلف را بر عهده دارد . برای آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در تراکنش های خود از چندین ارز استفاده می کنند ثبت عملیات مالی مستلزم تبدیل دائم ارزها به یکدیگر می باشد که در صورت عدم وجود ابزار نرم افزاری مناسب امکان خطا و عدم دقت، افزایش یافته و استخراج گزارش های ارزی امری پیچیده و وقت گیر خواهد شد. در نرم افزار حسابداری ارزی سیوا قادر خواهید بود فعالیتهای تجاری و مالی خود اعم از خرید، فروش ، دریافت ، پرداخت ، حسابداری و خزانه داری را بصورت چند ارزی ثبت و نگهداری نمائید.
در نتیجه بهره برداری از این زیر سیستم کلیه تراکنش های مالی و بازرگانی با دو مبلغ ارز پایه و ارز دوم قابل ثبت ، نگهداری و گزارش گیری خواهد بود.

امکانات نرم افزار حسابداری ارزی سیوا:

- امکان تعریف انواع ارزها با تعیین نرخ برابری آنها با ارز پایه
- امکان قیمت گذاری ارزی اجناس ، محصولات و خدمات
- صدور صورتحساب خرید ارزی
- صدور سفارش خرید ارزی
- صدور برگشت از خرید ارزی
- صدور صورتحساب فروش ارزی
- صدور پیش فاکتور ارزی
- صدور برگشت از فروش ارزی
- صدور سفارش مشتری ارزی
- امکان ثبت و صدور فرم های خرید، سفارش خرید، برگشت از خرید، فروش، پیش فاکتور، برگشت از فروش و سفارش مشتری با دریافت مبلغ و نرخ ارز دوم از کاربر و محاسبه ارز پایه بصورت اتوماتیک توسط سیوا
- امکان ثبت و صدور فرم های خرید، سفارش خرید، برگشت از خرید، فروش، پیش فاکتور، برگشت از فروش و سفارش مشتری با دریافت ارز پایه و نرخ ارز از کاربر و محاسبه ارز دوم بصورت اتوماتیک توسط سیوا
- صدور اسناد اتوماتیک ارزی ریالی در فرم های صورتحساب خرید، برگشت از خرید، صورتحساب فروش و برگشت از فروش
- امکان چاپ فرم های خرید، سفارش خرید، برگشت از خرید، فروش، پیش فاکتور، برگشت از فروش و سفارش مشتری بصورت ریالی و ارزی
- صدور سند حسابداری ارزی دستی با قابلیت تعیین نوع ارز ، مبلغ ارز و نرخ برابری آن در هر ردیف سند
- امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت ارزی
- امکان ثبت و نگهداری وضعیت چندین ارز مختلف در یک حساب مانند صندوق هائی که در آنها چندین نوع ارز مبادله و نگهداری می شود
- امکان استخراج مانده ارزی مشتریان برای کلیه ارزهای مبادله شده
- ارائه کلیه گزارشهای حسابداری شامل دفاتر، ترازها و غیره بصورت ارزی با قابلیت تفکیک نوع ارز
- نمایش تراز کلیه ارزهای یک مشتری در قالب یک گزارش واحد به منظور مشاهده وضعیت مانده حساب مشتری به تفکیک ارزهای مختلف در یک گزارش
- نمایش دفتر حسابهای تفصیل تلفیقی بصورت ارزی و ریالی به منظور مشاهده کلیه تراکنش های ارزی هر تفصیل به همراه نوع ارز نرخ در لحظه تراکنش و معادل ارز پایه آن در یک گزارش
- نمایش تراز حسابهای تفصیل تلفیقی بصورت ارزی ریالی به منظور مشاهده مانده ارزی هر تفصیل به همراه مانده ارز پایه در یک گزارش