"> امکانات خاص در سیستم مدیریت سریال کالا / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

امکانات خاص در سیستم مدیریت سریال کالا

عکس خبر: 
سیستم مدیریت سریال کالا
خلاصه خبر: 
در سازمانهائی که اجناس فارغ از نوع و طبقه بندی ، دارای سریال منحصر بفرد باشد لزوم کنترل و بکارگیری سریال در فرآیند انبارداری وفروش امری ضروری خواهد بود.

در نرم افزارسیوا برای آن دسته از سازمانها که کالای خود را با اختصاص سریال یکتا شناسائی می نمایند امکانات و قابلیت های منحصر بفردی طراحی شده که توسط آن قادر خواهند بود کلیه مراحل خرید ، فروش و انبار داری را مبتنی بر سریال کالا تحت کنترل داشته باشدند به عنوان نمونه در شرکتهایی که در زمینه تجهیزات پزشکی و دارو فعالیت می نمایند برای هر کالا بایستی سریال مجزا در نظر گرفته شود تا از این طریق بتوان ردیابی و کنترل هر دارو را از ابتدای ورود به شرکت تا فروش و خروج آن از شرکت تحت نظر داشت .
برخی از امکانات سیستم مدیریت سریال به شرح زیر می باشد:
- تولید سریال یکتا بصورت اتوماتیک توسط نرم افزار برای اجناس وارد شده به انبار در هنگام صدور رسید انبار
- ثبت سریال های خارج شده از انبار در فرم حواله انبار
- ثبت سریال های برگشت شده به انبار در فرم برگشت فروش
- ثبت کلیه مشخصالت هر سریال شامل تاریخ انقضاء کد تولید ، GTIN  ، IRC و غیره
- امکان استخراج اتوماتیک تاریخ انقضاء هر جنس از داخل سریال و ثبت آن در پرونده جنس.
- نحوه دریافت سریال توسط دستگاه بارکدخوان بصورت هوشمند طراحی شده و نرم افزار قابلیت تفکیک بارکد جنس از بارکد سریال را بصورت اتوماتیک دارا می باشد. بدین ترتیب قابلیت تلفیق عملیات دریافت بارکد و دریافت سریال توسط دستگاه بارکد خوان در یک فرم وجود دارد. با این قابلیت میتوان به سهولت یک جنس را توسط بارکد تشخیص داده و بلافاصله سریال آن جنس را نیز در کنار بارکد ثبت نمود.
- چاپ لیبل برای سریال های تولید شده
- امکان تخصیص سریال به موجودی اول دوره اجناس
- امکان تخصیص سریال به  اجناسی که دارای دو واحد مختلف هستند
- کنترل مانده سریال از نظر تعداد واحد اول و تعداد واحد دوم
- امکان کنترل و تحویل اجناس صورتحساب فروش با استفاده از دستگاه بارکدخوان و استخراج مغایرتهای احتمالی به منظور حذف اشتباهات انسانی در تحویل کالا و صدور اتوماتیک حواله کاملأ مطابق با صورتحساب فروش
- امکان استخراج سریالهای مصرف نشده
- امکان استخراج تاریخچه ورود و خروج سریال به منظور ردیابی نقل و انتقالات هر سریال
- امکان خارج نمودن اجناس از انبار به ترتیب تاریخ انقضا به منظور جلوگیری از رسوب کالای منقضی شده در انبار