"> ارائه آخرین ویرایش نرم افزار معاملات فصلی سیوا / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

ارائه آخرین ویرایش نرم افزار معاملات فصلی سیوا

عکس خبر: 
خلاصه خبر: 
با توجه به تغییرات عمده ایجاد شده در ساختار ارسال صورت معاملات فصلی توسط سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال 1396 ،

نرم افزار سیوا نسخه جدید مادول ارسال معاملات فصلی را برای انطباق با این تغییرات ارائه نمود
در این نسخه کاربران قادر خواهند بود کلیه معاملات فصلی خود اعم از خریدها ، فروش ها و غیره را براحتی فشار دادن یک کلید به بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی انتقال دهند